ዋጋታት ኤሌክትሪክ

ኣብዚ ዘለናዮ ወቕቲ ዋጋ ኤሌክትሪክ ሰማይ ተሰቒሉ ከም ዘሎ ኩላትና ኣይንስሕቶን ንኸውን። ይኹን ደኣምበር፤ ሃልኪ አሌክትሪክ ንምንካይ ክትገብሮ ትኽእል ብርክት ዝበሉ ሜላታት ውን ኣይሰኣኑን እዮም። ምኽኛትት ዋጋ ኤለክትሪክ ምውሳኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ረቛሒታት ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ ድማ ምስ ምፍራይ ኤለክትሪክን ምስ ሒደት ዝናምን፣ ከምኡውን ምስ ናብ ወጻኢ ሃገር ዚስደድ ኤለክትሪክ ብዚተሓሓዝ ልዑል መጠን ኤሌክትሪክ ይኸውን። ኖርወይ […]

ብኸመይ ሃልኪ ጸዓት ትቕንስ

ሜላታት ክትገብሮም ትኽእል ሃልኪ ጸዓት ንኽትቅንስ፥ ሃልኪ ኤሌክትሪክ ብኸመይ ከም እትቝጥብ ዚሕግዘካ ብሉጽ ምኽሪ ኣብዚ ዘለናዮ ወቕቲ ዋጋ ኤሌክትሪክ ሰማይ ተሰቒሉ ከም ዘሎ ኩላትና ኣይንስሕቶን ንኸውን። ይኹን ደኣምበር፤ ሃልኪ አሌክትሪክ ንምንካይ ክትገብሮ ትኽእል ብርክት ዝበሉ ሜላታት ውን ኣይሰኣኑን እዮም። ምኽኛትት ዋጋ ኤለክትሪክ ምውሳኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ረቛሒታት ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ ድማ ምስ ምፍራይ ኤለክትሪክን ምስ ሒደት […]