ኣብዚ ዘለናዮ ወቕቲ ዋጋ ኤሌክትሪክ ሰማይ ተሰቒሉ ከም ዘሎ ኩላትና ኣይንስሕቶን ንኸውን። ይኹን ደኣምበር፤ ሃልኪ አሌክትሪክ ንምንካይ ክትገብሮ ትኽእል ብርክት ዝበሉ ሜላታት ውን ኣይሰኣኑን እዮም። ምኽኛትት ዋጋ ኤለክትሪክ ምውሳኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ረቛሒታት ዝተመርኮሰ እዩ። እዚ ድማ ምስ ምፍራይ ኤለክትሪክን ምስ ሒደት ዝናምን፣ ከምኡውን ምስ ናብ ወጻኢ ሃገር ዚስደድ ኤለክትሪክ ብዚተሓሓዝ ልዑል መጠን ኤሌክትሪክ ይኸውን። ኖርወይ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና እዋን ናይ ከባቢ 15 ቴራ ዋት(ጸዓት)ዝይዳ ካብቲ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣቱን ዝወጽእን፣ ናብ ደገ ትሰድድ። 15 ቴራ ጸዓት ማለት ናይ ከባቢ 80 000 ሽሕ ቤታት ኣብ ዓመት ዘህልዅኦ ማለት እዩ። 

 

ኣብ ኖርወይ ዘሎ ዕዳጋ ኤለክትሪክ ዝጸለዎ እንታይ እዩ፧

ዝተፈላለዩ ረቛሒታት ን ዋጋ ጸዓት ይጸልውዎ። ዋጋ ኤለክትሪክ ብቐረብን ጠለብን እዩ ዚውሰን፣ እዚ ማለት ዋጋ ጸዓት ምስ ሃልኪን ጠለብን ኣብ ናይ ሃይድሮኤሌክትሪክ(መዕቈሪታት)ዘሎ መጠን ማይ ምምላእን፣ ከምኡ ውን ምስ ኩነታት ምቆት ወይ ቑሪ ዝተታሓሓዘ እዩ። ቍሪ ኺበሃል ከሎ ኣብቲ ካብ ንቡር ንላዕሊ ኤለክትሪክ ንህልኸሉ ወቕቲ ማለት እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ልዑል ዋጋ ኤለክትሪክ ኣብ ትሑት ምህርቲ ምፍራይ ጸዓትን፣ ልዑል ሃልኪ ጸዓትን ዝተሞርኮሰ እዩ። ጸዓት ካብ ሓደ ኣቕራብ ኤለክትሪክ እዩ ዝዕደግ። እቶም ኣቕረብቲ ኤለክትሪክ ብእተፈላለየ ዋጋታትን ስምምዕን ንሓድሕዶም ይወዳደሩ፣ ዓደግቲ ኸኣ ዝሓሰረን ዝበለጸን ዋጋ ኺመርጹ ዕዳጋ ክፉት ይኾነሎም።

 

ዝወሓደ ዝናም።

ኣብ ኖርወይ ዕዳጋ ኤለክትሪክ ብዓብዪኡ ኣብ ሃይድሮኤሌክትሪክ ዝተሞርኮሰ እዩ፣ ብኸምዚ ምኽንያት ዝወሓደ ዝናም ኣብ ዋጋታት ኤለክትሪክ ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ። ብርቱዕ ዝናም ኪዘንም ከሎ ንመመንጨዊ ኤለክትሪክ ብዙሕ ማይ ኣለና ማለት እዩ። ብዙሕ ኤለክትሪክ ኣብ ዚርከበሉ እዋን ዋጋ ኤሌክትሪክ ይንኪ።

ኣታውን ወጻእን።

ኖርወይ ክፍሊ ናይ ኣውሮጳ ዕዳጋ ኤለክትሪክ ኢያ። ሓያሎ ሃገራት ኣውሮጳ ኑክልየሳዊ ዀነ ኸሰል መመንጨዊ ኤለክትሪክ ብምዕጻወን ዋጋ ኤለክትሪክ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ወሲኹ ይርከብ። ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ሕውስዋስ ምንጪ ኤለክትሪክ ብዓብዪኡ ኣብ ምህርቲ ጸዓት ኣሰረ፡ህይወት እተመርኰሰ ኢዩ። ብሰንኪ እቲ ኣብ ሎሚ ኣብ ኣውሮጳ ፈሳሳዊ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ (LNG) ምንካይ ዘስዓቦ፣ ልዑል ዋጋ ጋዝ ኣሎና። እዚ ምስቲ ልዑል ዋጋ ናይ ከሰል ከምኡውን ናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ(CO2-kvoter) ሓደሽቲ ሕግታት ተደሚሩ ኣብ ኣውሮጳ ዋጋ ኤለክትሪክ ኣወሲኹዎ ይርከብ።

 

ኖርወጂያውያን ኣፍረይቲ ጸዓት ናብ ወጻኢ ሃገር ብብዝሒ ይሰዱ

ኖርወይ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና እዋን ናይ ከባቢ 15 ቴራ ዋት(ጸዓት)ዝይዳ ካብቲ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣቱን ዝወጽእን፣ ናብ ደገ ትሰድድ። 15 ቴራ ጸዓት ማለት ናይ ከባቢ 80 000 ሽሕ ቤታት ኣብ ዓመት ዘህልዅኦ ማለት እዩ። ኣብ ኖርወይ ዝርከቡ ኣፍረይቲ ኤለክትሪክ ካብቲ ኣብ ኖርወይ ዘፍርይዎ፣ መኽሰብ ክረኽቡ ናብ ወጻእቲ ሃገራት ጸዓት ይልእኹ። ስለ ዝዀኑ ድማ እዚ ኣብዚ ግዜና ተርእዮታት ናይ ልዑል ዋጋ ኤለክትሪክ ውጽኢቱ እዩ።